Gwell Band eang

Awgrymiadau gwych i wella cyflymder y rhyngrwyd

Mae yna wahanol ffactorau a fydd yn effeithio ar gyflymder eich cysylltiad. Dyma fideo byr i egluro hyn:

Egluro cyflymderau rhyngrwyd

Egluro cyflymderau rhyngrwyd (yn agor mewn tab newydd)

Os ydych chi eisoes wedi dewis pecyn sy’n addas i’ch anghenion, ond bod eich band eang yn dal yn araf, dyma ychydig o bethau i roi cynnig arnynt a allai fod o gymorth i chi.

Cam 1: Cynnal prawf cyflymder

Bydd cynnal prawf cyflymder yn rhoi gwybod i chi beth yw eich cyflymder band eang presennol yn ogystal â'ch cyflymder lawrlwytho a lanlwytho.

Cyn cynnal prawf cyflymder, gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw ddyfeisiau eraill yn defnyddio'r rhyngrwyd, megis teledu ffrydio byw, hapchwarae neu lawrlwytho. Bydd hyn yn sicrhau bod y prawf yn rhoi darlleniad mwy cywir i chi o'ch cyflymder presennol.

I gael y canlyniadau gorau, defnyddiwch liniadur neu gyfrifiadur sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r llwybrydd trwy gebl ethernet. Os yw’r canlyniadau’n arafach na’r hyn y mae eich ISP yn ei gynnig, cysylltwch â nhw i weld a oes unrhyw broblemau neu waith yn cael ei wneud yn eich ardal a allai fod yn effeithio ar gyflymder eich cysylltiad.

Gwirio Cyflymder eich Band eang (yn agor mewn tab newydd)

 

Gwirio am y wybodaeth ddiweddaraf am borwr

Mae porwyr gwe yn diweddaru'n rheolaidd ac ar adegau na fydd neb o bosibl yn  sylwi arnynt, a all arafu eich cysylltiad. Bydd fersiynau mwy newydd yn gweithio'n gyflymach ac yn rhoi gwell diogelwch i chi.

Lawrlwythwch y fersiwn diweddaraf o'ch porwr gwe:

 

 

Lleoliad eich llwybrydd

Gall lleoliad eich llwybrydd gael effaith ar gyflymder eich cysylltiad. Gall dyfeisiau trydanol ymyrryd â'ch llwybrydd, felly mae'n well ei osod mor bell ag sy’n bosib o ddyfeisiau trydanol i osgoi ei arafu. Gall hyn gynnwys setiau teledu, cordiau pŵer AC, yn ogystal â dyfeisiau signalau diwifr fel ffonau diwifr a monitorau babanod. Bydd safle clir, uchel fel silff neu fwrdd yn eich helpu i osgoi ymyriadau a chynnal cyflymder gorau posibl eich rhyngrwyd.

Efallai y bydd oedran eich llwybrydd hefyd yn chwarae rhan. Po hynaf eich llwybrydd, y mwyaf tebygol yw ef o ddatgysylltu'n rheolaidd â'r rhyngrwyd. Bydd eich darparwr yn gallu eich cynghori  a oes angen i chi uwchraddio a chynnig yr opsiynau mwyaf diweddar sydd ar gael i chi.

 

Cyfrinair - diogelu eich band eang

Os na fyddwch chi'n cadw'ch llwybrydd diwifr yn ddiogel, gallai unrhyw un gerllaw fewngofnodi i'ch band eang. Gall hyn eich rhoi mewn perygl ar-lein yn ogystal ag arafu eich cyflymder rhyngrwyd. Gosodwch gyfrinair bob amser i ddiogelu eich llwybrydd. Dewiswch gyfrinair sy'n cynnwys cymysgedd o lythrennau mawr a bach, yn ogystal â rhifau.

ID: 11660, adolygwyd 18/07/2024