Gwell Band eang

Cyflenwyr band eang yn Sir Benfro

Rydym yn ymwybodol bod y cyflenwyr canlynol ar hyn o bryd wrthi’n darparu rhwydweithiau band eang a band eang a all drosglwyddo data ar gyfradd gigadid ar draws rhannau o Sir Benfro:

Sylwer: Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysfawr nac yn gyfyngol.

Efallai y byddwch chi'n adnabod rhai o'r enwau hyn, ond nid eraill. Yn Sir Benfro, mae gennym seilwaith sy'n cael ei adeiladu gan yr hyn a elwir yn ‘Altnets’. Mae’r rhain yn adeiladwyr a darparwyr rhwydwaith amgen a all fod â gweithgarwch sylweddol arall ar draws y DU. Mae ‘Altnets’ yn tueddu i ymgorffori swyddogaeth y darparwr gwasanaeth rhyngrwyd (y sawl rydych chi'n prynu'ch band eang oddi wrtho) gyda'r swyddogaeth adeiladu seilwaith (y bobl sy'n adeiladu'r rhwydwaith).

ID: 11742, adolygwyd 08/07/2024