Gwell Band eang

Gwella eich sgiliau digidol

Gyda’r ystod o dechnoleg, meddalwedd ac offer sydd ar gael i ni, mae meddu ar sgiliau digidol da yn bwysicach nag erioed. Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch llethu â phosibiliadau'r byd digidol neu os hoffech ddysgu mwy, dyma amrywiaeth o sefydliadau sy'n cynnig adnoddau a all helpu i wella unigolion, busnesau a chymunedau.

 

Cymunedau Digidol Cymru (yn agor mewn tab newydd)

 

Cyflymu Cymru i Fusnesau (yn agor mewn tab newydd)

 

Barclays Digital Wings (yn agor mewn tab newydd)

 

Hwb (yn agor mewn tab newydd)

 

Sgiliau BT ar gyfer Yfory (yn agor mewn tab newydd)

 

Google Digital Garage (yn agor mewn tab newydd)

 

Digidol yn Lloyds Banking Group (yn agor mewn tab newydd)

 

Y Pecyn Cymorth Sgiliau (yn agor mewn tab newydd)

 

Y Porth Sgiliau (yn agor mewn tab newydd)

 

 

 

ID: 11656, adolygwyd 18/07/2024