Gwell Band eang

Gwybodaeth i gyflenwyr

Os ydych yn adeiladwr, neu’n gyflenwr seilwaith cysylltedd band eang, symudol a/neu ddigidol, ac yn ystyried:

  • Ehangu rhwydwaith presennol
  • Adeiladu rhwydwaith newydd
  • Gwaith cysylltedd digidol newydd neu arloesol arall yn Sir Benfro

yna byddwch yn ymwybodol ein bod wedi ymrwymo i'r cysylltedd gorau posibl ar gyfer ein trigolion a'n busnesau.

Fel tîm ymroddedig, efallai y byddwn yn gallu:

  • Eich cyflwyno i randdeiliaid cymunedol lleol
  • Eich cyflwyno i’r adrannau a all eich helpu, gan gynnwys seilwaith (priffyrdd, gwaith stryd ac ati) a chynllunio (Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro)
  • Eich cyflwyno i'n tîm fforddfreintiau ymroddedig
  • Eich cyflwyno i'n cysylltiadau yn Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU
  • Eich cyflwyno i'n cysylltiadau o fewn Rhaglen Seilwaith Digidol Bargen Ddinesig Bae Abertawe

I gysylltu â ni, anfonwch neges e-bost at: broadband@pembrokeshire.gov.uk

ID: 11741, adolygwyd 08/07/2024