Gwresogi eich Cartref

Gwresogi eich Cartref

Cadw’n ddiogel wrth gadw’n gynnes

Er eich diogelwch eich hun mae angen i chi wneud yn siŵr bod eich system wresogi’n gweithio’n iawn. Gall systemau gwresogi fod yn beryglus iawn os nad ydynt yn cael eu cynnal a’u cadw’n briodol.

  • Trefnwch fod eich cyfarpar coginio a gwresogi nwy/glo yn cael eu harchwilio’n flynyddol gan rywun sydd wedi ei gofrestru i archwilio diogelwch cyfarpar nwy neu gan beiriannydd HETAS
  • Gosodwch larwm carbon monocsid sydd wedi cael ei gymeradwyo
  • Peidiwch â chysgu mewn ystafell wely sydd â gwresogydd paraffin neu dân nwy heb ffliw.
ID: 2058, adolygwyd 28/06/2022