Gwresogi eich Cartref

Cadw'n gynnes yn y gaeaf

Mae’n hanfodol cadw’n gynnes, yn enwedig yn ystod misoedd oer y gaeaf. Mae canllaw’r Adran Iechyd, ‘Cadw’n Gynnes, Cadw’n Iach’, yn darparu gwybodaeth am gadw’n iach yn y gaeaf drwy gadw’n gynnes. I gael copi, ewch i’w gwefan: www.gov.uk a chwiliwch am ‘cadw’n gynnes cadw’n iach’.  

ID: 2059, adolygwyd 23/01/2018