Gwybodaeth Cyngor

Diddordeb mewn bod yn Gynghorydd?

I gael gwybodaeth fanylach am rôl Cynghorydd, gweler y dolenni isod. Os hoffech siarad ag un o Gynghorwyr Sir presennol Sir Benfro i ddeall mwy am eu profiad o’r rôl neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Gwasanaethau Democrataidd ar 01437 775355 neu democraticservices@pembrokeshire.gov.uk

  • Ydych chi’n angerddol ynghylch eich cymuned leol?
  • Oes yna rywbeth rydych chi am ei newid?
  • Ydych chi’n barod i wneud penderfyniadau heriol?

Byddwch yn Gynghorydd (yn agor mewn tab newydd)

Cronfa mynediad i swyddi etholedig Cymru

Rhestr Cydnabyddiaeth ariannol aelodau

Etholiadau a Phleidleisio

Wyt ti wedi ystyried bod yn Gynghorydd?

Fideo: Wyt ti wedi ystyried bod yn Gynghorydd yng Nghymru? (yn agor mewn tab newydd)

Beth am sefyll dros yr hyn sy’n bwysig i chi a dod yn gynghorydd lleol

Cynghorydd Michelle Bateman

Fideo: Cynghorydd Michelle Bateman (yn agor mewn tab newydd)

Cynghorydd Josh Beynon

Fideo: Cynghorydd Josh Beynon (yn agor mewn tab newydd)

Cynghorydd Neil Prior

Fideo: Cynghorydd Neil Prior (yn agor mewn tab newydd)

Cynghorydd Alison Tudor

Fideo: Cynghorydd Alison Tudor (yn agor mewn tab newydd)

 

 

ID: 4880, adolygwyd 01/05/2024