Gwybodaeth Cyngor

Y Cyfansoddiad

Mae'r Cyfansoddiad yn disgrifio sut y mae'r Awdurdod yn gweithredu, yr amrywiol gyrff sy'n ffurfio'r Awdurdod, sut y caiff penderfyniadau eu gwneud a'r gweithdrefnau a ddilynir.

Mae rhai o'r prosesau hyn yn ofynnol yn ôl y gyfraith, tra bo eraill yn fater i'r Cyngor eu dewis.

Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu Cyfansoddiad diwygiedig a ddaeth i rym ar 13 Hydref 2023.

Mae'r Cyfansoddiad ar gael ar y ddolen ganlynol:

Cyfansoddiad (yn agor mewn tab newydd)

Canllaw i gyfansoddiad Cyngor Sir Penfro (yn agor mewn tab newydd)

Cymryd Rhan - Aelodau o'r Cyhoedd

Adran 3.2 yn nodi sut y gall aelodau o'r cyhoedd gymryd rhan.

Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

Cwestiynau Cyhoeddus yn y Cyngor Llawn

Mae'r Cyfansoddiad yn rhoi cyfle i aelodau o'r cyhoedd ofyn cwestiynau yn y Cyngor. Ceir manylion am sut i gyflwyno cwestiwn yn y Nodyn Cyfarwyddyd a Ffurflen amgaeedig.

Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu

Mae croeso i'r cyhoedd awgrymu materion y dylai Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu eu hadolygu ac adrodd arnynt a chyflwyno'u barn yn ysgrifenedig ar faterion o'r fath a awgrymwyd ac i gyflwyno'u barn yn ysgrifenedig ar faterion sy'n cael eu hystyried gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

Susan Sanders

Rheolwr Gwasanaethau Democratiadd a Charaffu
Neuadd y Sir
Hwlffordd 
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 775719

E-bost: Susan.Sanders@Pembrokeshire.gov.uk

 

 

ID: 1250, adolygwyd 02/11/2023