Gwybodaeth i Ddysgwyr

Gwybodaeth i Ddysgwyr

Mae'r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol sydd angen arnoch os rydych wedi cofrestru ar gwrs Dysgu Sir Benfro.

Covid 19: Yr hyn rydym ni'n ei wneud i'ch chadw chi'n ddiogel

GIG Cymru - Gofalwch am eich iechyd meddwl


Yn teimlo’n isel neu’n bryderus?
Mae cymorth ychwanegol ar gyfer eich lles meddyliol ar gael ledled Cymru, ar-lein a dros y ffôn.
Mae’r adnoddau hyn yn ddiogel, am ddim, ac nid oes angen atgyfeiriad arnoch, felly cymerwch olwg i weld beth all eich helpu chi heddiw.

Gofalwch am eich iechyd meddwl

ID: 1949, adolygwyd 04/08/2021