Gwybodaeth i Ddysgwyr

Gwybodaeth i Ddysgwyr

Mae'r adran hon yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol sydd angen arnoch os rydych wedi cofrestru ar gwrs Dysgu Sir Benfro.

GIG 111 Cymru - Gofalwch am eich iechyd meddwl

Yn teimlo’n isel neu’n bryderus?
Mae cymorth ychwanegol ar gyfer eich lles meddyliol ar gael ledled Cymru, ar-lein a dros y ffôn.
Mae’r adnoddau hyn yn ddiogel, am ddim, ac nid oes angen atgyfeiriad arnoch, felly cymerwch olwg i weld beth all eich helpu chi heddiw.

GIG 111 Cymru Iechyd, Cymorth a Lles (yn agor mewn tab newydd)

ID: 1949, adolygwyd 26/04/2024