Gwybodaeth i Ddysgwyr

Cadw lle a thalu am gwrs

Sylwer Bod Angen Talu Wrth Gadw Eich Lle Ar-Lein

 • Chwilio a dod o hyd i'ch cwrs.
 • Cliciwch ar ‘Cadw Lle a Gwybodaeth’ i weld mwy o fanylion am y dosbarth, manylion cyswllt y ganolfan ddysgu, a sut i gadw lle.
 • Gellir cadw eich lle ar gyfer rhai o'r cyrsiau ar-lein. Cliciwch ar 'Cadw Lle a Thalu Ar-lein’ i wneud hyn. Bydd angen i chi fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif er mewn cadw eich lle a thalu.
  • Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif
  • Ychwanegwch 'declyn' Dysgu yn Sir Penfro i ddangosfwrdd eich Fy Nghyfrif (gymorth)
  • Nodwch y manylion gofynnol er mwyn cysylltu â'ch cofnod dysgu ar gyfer Sir Benfro yn Dysgu
  • Byddwch yn gweld yr holl ddosbarthiadau lle rydych wedi cadw eich lle yn ddiweddar gyda dolenni a chyfarwyddiadau ar sut i dalu ar-lein
  • Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â'ch Canolfan Dysgu Cymunedol leol
 • Fe'ch cyfeirir at eich Canolfan Dysgu Cymunedol leol os nad oes opsiwn i gadw lle ar-lein ar gael ar hyn o bryd i'r dosbarth o'ch dewis.
 • Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Dysgu Cymunedol leol, lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.
 • Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi. 

Costau eraill 

Yn ogystal â chostau/ffioedd i'r cyrsiau, mae disgwyl i fyfyrwyr ddarparu eu gwerslyfrau, deunydd ysgrifennu ac unrhyw ddeunyddiau ar gyfer dosbarthiadau celf a chrefft eu hunain. Codir tâl ychwanegol, o bosibl, pan ddarperir deunyddiau. Mewn rhai meysydd pwnc, bydd yn rhaid i ddysgwyr dalu am ddeunyddiau wedi’u llungopïo y gallant eu cadw. Mae'r dysgwyr hefyd yn gyfrifol am dalu am y ffioedd ar gyfer arholiadau ac achrediad. Bydd y tiwtoriaid yn gallu darparu cyngor pellach ar hyn.

Ydych chi wedi cadw eich lle trwy Ganolfan Dysgu Cymunedol? Gallwch barhau i dalu am eich dosbarth ar-lein.

 

Cofrestru ar-lein

Gallwch gwblhau ffurflen gofrestru ar-lein bellach, yn hytrach na llenwi ffurflen bapur (gymorth).

Bydd y wybodaeth a ddangosir yn ymwneud â’ch cofrestriad diweddaraf.  Gwiriwch a chadarnhewch eich manylion, gan nodi unrhyw newidiadau sydd eu hangen. Wedyn, ticiwch yr holl ddosbarthiadau yr hoffech gofrestru ar eu cyfer.

 

ID: 1978, adolygwyd 27/03/2023