Gwybodaeth i Ddysgwyr

Dyddiadau Tymor

Dyddiadau Tymor 2017 – 2018

Mae tri thymor yn y flwyddyn academaidd

Dyddiadau Tymor yr Hydref

 

Dechrau'r tymor

25 Medi 2017

Hanner tymor

30 Hydref  - 03 Tachwedd 2017

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn

 

Dechrau'r tymor

8 Ionawr 2018

Hanner tymor

19 - 23 Chwefror 2018

Dyddiadau Tymor y Haf

 

Dechrau'r tymor

23 Ebrill 2018

Hanner tymor

28 Mai - 1 Mehefin 2018


Mae dyddiadau tymor ar gyfer dosbarthiadau unigol yn gwahaniaethu yn achlysurol – fe’ch cynghorir i wirio gyda’ch tiwtor neu staff eich Canolfan Ddysgu Gymunedol ynghylch yr amrywiadau.

Yn aml, cynhelir sesiynau sefydlu yn yr wythnos cyn dechrau'r tymor. Mae gwybodaeth ynglŷn â hyd ac amser hyn i'w chael gan y ganolfan sy'n gweinyddu eich cwrs. Cysylltwch â'r ganolfan, cyn i'ch cwrs ddechrau, os na chawsoch chi wybod am hyn eisoes.

ID: 1951, adolygwyd 23/01/2018