Gwybodaeth i Ddysgwyr

Dyddiadau Tymor

Dyddiadau Tymor 2022 – 2023

Mae tri thymor yn y flwyddyn academaidd

Dyddiadau Tymor y Hydref

Dechrau'r tymor: 26 Medi 2022

Hanner tymor: 31 Hydref - 4 Tachwedd 2022

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn

Dechrau'r tymor: 16 Ionawr 2023

Hanner tymor: 20- 24 Chwefror 2023

Dyddiadau Tymor y Haf

Dechrau'r tymor: 24 Ebrill 2023

Hanner Tymor: 29 Mai - 2 Mehefin 2023

Mae dyddiadau tymor ar gyfer dosbarthiadau unigol yn gwahaniaethu yn achlysurol – fe’ch cynghorir i wirio gyda’ch tiwtor neu staff eich Canolfan Ddysgu Gymunedol ynghylch yr amrywiadau.

Yn aml, cynhelir sesiynau sefydlu yn yr wythnos cyn dechrau'r tymor. Mae gwybodaeth ynglŷn â hyd ac amser hyn i'w chael gan y ganolfan sy'n gweinyddu eich cwrs. Cysylltwch â'r ganolfan, cyn i'ch cwrs ddechrau, os na chawsoch chi wybod am hyn eisoes.

ID: 1951, adolygwyd 29/09/2022