Gwybodaeth i Ddysgwyr

Dyddiadau Tymor

Dyddiadau Tymor 2023 - 2024

Mae tri thymor yn y flwyddyn academaidd

Dyddiadau Tymor y Hydref

Dechrau'r tymor: 25 Medi 2023

Hanner tymor: 30 Hydref - 3 Tachwedd 2023

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn

Dechrau'r tymor: 8 Ionawr 2024

Hanner tymor: 12 - 16 Chwefror 2024

Dyddiadau Tymor y Haf

Dechrau'r tymor: 15 Ebrill 2023

Hanner Tymor: 27 - 31 Mai 2024

Mae dyddiadau tymor ar gyfer dosbarthiadau unigol yn gwahaniaethu yn achlysurol – fe’ch cynghorir i wirio gyda’ch tiwtor neu staff eich Canolfan Ddysgu Gymunedol ynghylch yr amrywiadau.

Yn aml, cynhelir sesiynau sefydlu yn yr wythnos cyn dechrau'r tymor. Mae gwybodaeth ynglŷn â hyd ac amser hyn i'w chael gan y ganolfan sy'n gweinyddu eich cwrs. Cysylltwch â'r ganolfan, cyn i'ch cwrs ddechrau, os na chawsoch chi wybod am hyn eisoes.

ID: 1951, adolygwyd 19/07/2023