Gwybodaeth i Ddysgwyr

Hysbysiadau Preifatrwydd

Ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd 

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn 

Am fwy o wybodaeth:

Llywodraeth Cymru - Hysbysiad Preifatrwydd (yn agor mewn tab newydd)

Ganolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg - Hysbysiad Preifatrwydd y Dysgwyr (yn agor mewn tab newydd)

Learner registration Service (yn agor mewn tab newydd)

WJEC (yn agor mewn tab newydd)

Agored Cymru (yn agor mewn tab newydd)

BCS (yn agor mewn tab newydd) 

 

 

ID: 3548, adolygwyd 03/11/2023