Gwybodaeth i Ddysgwyr

Hysbysiadau Preifatrwydd

Ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd 

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

Am fwy o wybodaeth:

Llywodraeth Cymru - Hysbysiad Preifatrwydd

Ganolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg - Hysbysiad Preifatrwydd y Dysgwyr

Learner registration Service

WJEC

Agored Cymru

BCS 

 

 

ID: 3548, adolygwyd 29/09/2022