Gwybodaeth i Ddysgwyr

Rhwydwaith Ddysgu Sir Benfro

Sefydliadau sy'n gweithio law yn llaw â'i gilydd yw Rhwydwaith Dysgu Sir Benfro sy'n cael cyllid cyhoeddus i ddarparu ac/neu roi cymorth i Ddysgu Oedolion a Chymunedol yn Sir Benfro.

Nod Rhwydwaith Dysgu Sir Benfro yw cydweithredu er mwyn sicrhau bod y dysgwr yn cael profiad o'r safon uchaf un yn ystod pob cam o'r Daith Ddysgu - o'r adeg y bydd y cysylltiad cyntaf yn cael ei wneud hyd nes bydd y nodau wedi'u cyflawni.  Felly bydd unigolion yn cael y cymorth a'r anogaeth i gyflawni hyd eithaf eu gallu.

Ymysg y partneriaid yn Rhwydwaith Dysgu Sir Benfro mae:

 • Prifysgol Aberystwyth - Ysgol Dysgu Gydol Oes
 • Gyrfa Cymru
 • Menter Iaith Sir Benfro
 • Cymdeithas Gymuned a Chwaraeon Arberth a'r Cylch
 • Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS)
 • Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Sir Benfro
 • Coleg Sir Benfro
 • Cyngor Sir Penfro - Sir Benfor yn Dysgu a Llwybrau 14 - 19 (Addysgu), datblygu busnes a gwasanaethau llyfrgelloedd
 • PLANED
 • Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru (Darparwyr Hyfforddiant Sir Benfro)
 • Canolfan Cymraeg i Oedolion De Orllewin Cyrmu
 • Prifysgol Abertawe - Adran Addysg Barhaus i Oedolion (DACE)
 • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Cymdeithas Addysgol y Gweithwyr (WEA) De
ID: 1966, adolygwyd 23/01/2018