Gwybodaeth i Ddysgwyr

Sut i Gadw Lle

Bydd yn rhaid ichi wybod beth yw'r cyfeir-rif a beth yw'r gost/ffi cyn ichi allu cadw lle ar gwrs. 

Yna bydd angen ichi lanw ffurflen gofrestru, a fydd yn gofyn ichi am gyfeir-rif a chost/ffi eich cwrs.

Ffôn: 01437 770130
E-bost: learn@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1978, adolygwyd 25/07/2018