Gwybodaeth Llyfrgell

Cyfleusterau TG

Cyfrifiaduron Personol Rhwydwaith y Bobl

Mae Llyfrgelloedd Sir Benfro’n darparu mynediad rhad ac am ddim i’r rhyngrwyd ymhob llyfrgell drwy gyfrwng ein Cyfrifiaduron Personol Rhwydwaith Gyhoeddus. Yn eich llyfrgell leol gallwch:

  • Pori’r we
  • Anfon a derbyn e-bost
  • Defnyddio offer prosesu geiriau a swyddfa, megis Microsoft Word ac Excel
  • Cael mynediad i Adnoddau ar-lein
  • Argraffu (codir tâl)

Os ydych chi eisiau cael mynediad i un o’n cyfrifiaduron cyhoeddus, bydd angen i chi ddod yn aelod o Lyfrgelloedd Sir Benfro

I ddefnyddio cyfleusterau TG yn unrhyw un o’n Llyfrgelloedd, rhaid i chi gytuno hefyd i’n Polisi Defnydd Derbyniol 

Mynediad i Blant

Rhaid i blant rhwng 9-16 oed gael caniatâd rhieni 

Wi-fi

Bydd pob un o’n llyfrgelloedd hefyd yn cynnig Wi-fi am ddim, sy’n gadael i chi fynd ar lein ar eich dyfais eich hun. Does dim angen i chi fod yn aelod o’r gwasanaeth llyfrgell i ddefnyddio’r Wi-fi.

Ffiltro

Mae mynediad rhyngrwyd ein Cyfrifiaduron Personol a’n mynediad rhyngrwyd Wi-Fi yn cael eu ffiltro yn ein llyfrgelloedd. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn gallu cyrchu rhai gwefannau.  Gellir cael rhagor o fanylion am hyn yn ein Polisi Defnydd Derbyniol 

Gwasanaeth e-Lyfrgell 24/7

Wyddech chi eich bod chi’n gallu cael mynediad i ddewis o wasanaethau e-gyfeirio ac e-fenthyca a llawer ohonynt o’ch cartref eich hun, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, am ddim.

ID: 410, adolygwyd 22/09/2022