COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth Llyfrgell

Ffioedd

*Mae cyfraddau gostyngol ar gael i’r grwpiau canlynol:

  • Pobl sy’n 60 oed neu’n hŷn
  • Pobl ddi-waith
  • Pobl mewn addysg llawn amser (fel y diffinnir hynny gan Gyllid a Thollau ei Mawrhydi)
  • Pobl ag anableddau (sy’n derbyn DLA, PIP neu rywbeth cyfatebol)
  • Gofalwyr (sy’n derbyn Lwfans Gofalwyr, Credyd Gofalwyr neu rywbeth cyfatebol)

Bydd eitemau ar gardiau llyfrgell Plant a Phobl Ifanc yn cael eu heithrio

Taliadau Benthyca:

 

Llyfrau Llafar

Tâl Benthyca

Ffioedd Hwyr

Oedolion

£2.00

15c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Gostyngol*

 

 

£1.20

Eithriad:

Plant 0-17 oed – Am ddim

Benthycwyr Anabl – Am ddim

10c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

 Eithriad:

Plant 0-17 oed – Am ddim

 

 Sylwer: Codir tâl ar y gyfradd hon am bob cyfuniad o CD neu gasét 

DVDau arferol

Tâl Benthyca

Ffioedd Hwyr

Oedolion

£2.50

15c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Gostyngol*

 

 

£1.65

10c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Eithriad:

Plant 0-17 oed – Am ddim 

 

DVDau newydd eu rhyddhau

Tâl Benthyca

Ffioedd Hwyr

Oedolion

£3.20

15c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Gostyngol*

 

£2.15

10c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Eithriad:

Plant 0-17 oed – Am ddim 

 

Set Bocs DVD (3+ Disc)

Tâl Benthyca

Ffioedd Hwyr

Oedolion

£4.20

15c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Gostyngol*

 

 

£2.80

10c y dydd  (Uchafswm yr  eitem  -  £5.00)

Eithriad:

Plant 0-17 oed – Am ddim 

 

Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Tâl Benthyca

 

Os yw’r ffynhonnell yng Nghymru

Am ddim

 

Os yw’r ffynhonnell y tu allan i Gymru

£4.00

 

 

Taliadau Neilltuo

Tâl

 

Oedolion

£1.30 yr eitem

 

Gostyngol*

 

 

90c yr eitem

Eithriad:

Plant 0-17 oed – Am ddim 

 

Os yw’r eitem yr ydych chi’n chwilio amdani mewn stoc ond nad yw wedi’i lleoli yn eich llyfrgell leol, gallwch ofyn am gadw’r eitem ar eich cyfer, drwy fewngofnodi i’ch cyfrif neu drwy ofyn i aelod o staff.

Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi pan fydd yr eitem yn barod i’w chasglu.

Ceisiadau

Os nad oes eitem mewn stoc, llenwch nodyn cais ac fe wnawn ni ystyried prynu’r eitem ar gyfer ein stoc.

Benthyca Rhwng Llyfrgelloedd

Efallai y byddwn ni’n gallu benthyca’r eitem sydd ei hangen arnoch chi oddi wrth awdurdod llyfrgell arall yn y DU.

Mae’r gwasanaeth hwn yn eithaf drud i’r gwasanaeth llyfrgell, felly hoffem pe byddech chi’n ystyried yn ofalus a oes angen yr eitem arbennig hon arnoch.

Uchafswm o Lyfrau Cadw / Ceisiadau / Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Uchafswm y nifer o Lyfrau Cadw / Ceisiadau / Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd y gall un darllenydd eu cael ar un adeg yw pump. 

Taliadau eraill 

 FFACS (Mewn rhai canghennau’n unig)

Tâl

 

Ffacsio allan yn y DU

£1.50 fesul dalen

 

Ffacsio allan yn rhyngwladol

£3.00 fesul dalen

 

Derbyn ffacs

55c fesul dalen

 

Eitemau a Gollwyd neu a Niweidiwyd - Codir tâl yn unol â’r eitem a gollwyd

 

Cerdyn o’r Newydd  
(Mewn rhai canghennau’n unig)

Tâl

 

Cardiau a gollwyd

£1.50

 

Cardiau gafodd eu dwyn

Dim tâl

 

 

Llungopïo ac Argraffu (Mewn rhai canghennau’n unig)

Tâl

 

A4 Du a gwyn

15c fesul dalen

 

A4 Lliw

30c fesul dalen

 

A3 Du a gwyn

30c fesul dalen

 

A3 Lliw

60c fesul dalen

 

 

Sgyrsiau

Tâl

 

Mewn Lleoliadau Allgyrraedd (grwpiau oedolion)

£32.50 fesul grŵp

 

 

Gwerthu Gwaith Celf

Tâl

 

Gwerthu Gwaith Celf o Orielau Llyfrgelloedd

Comisiwn o 35%

 

 

 

Ffilmio

Tâl

 

Cwmni Teledu’n Ffilmio ar Safle 

£100 y dydd 

 

 

Sgôr Cerddoriaeth

Tâl

 

Fesul 40 copi 

£20 (tâl lleiafswm £20) 

 
ID: 412, adolygwyd 25/03/2019