Gwybodaeth Llyfrgell

Ffioedd

*Mae cyfraddau gostyngol ar gael i’r grwpiau canlynol:

  • Plant a Phobl lfanc 17 oed neu iau
  • Pobl sy’n 60 oed neu’n hŷn
  • Pobl ddi-waith
  • Pobl mewn addysg llawn amser*
  • Pobl ag anableddau*
  • Gofalwyr*

Gweler y Polisi llawn am Ddiffiniadau

Taliadau Benthyca

Llyfrau Llafar

Oedlion

Tâl benthyca - £2.00

Ffioedd hwyr - 15c y dydd (uchafswm yr eitem - £5.00)

Gostyngol*

Tâl benthyca  - £1.35

Ffioedd hwyr - 10c y dydd (uchafswm yr eitem - £5.00)

Eithriad

Tâl benthyca  - plant 0-17 oed a benthycwyr anabl - Am ddim

Ffioedd hwyr - plant 0-17 oed - am ddim

DVD

Mae'r casgliad DVD ond ar gael yn Llyfrgell Glan-yr-afon, Hwlffordd. Nid yw'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn prynu unrhyw DVDs newydd o ganlyniad i ostyngiad yn y galw amdanynt.

Oedolion

DVD arferol - Benthyciad un wythnos - Tâl benthyca - £1.00

DVD arferol - Ffioedd hwyr - 15c y dydd (uchafswm yr eitem - £5.00)

Set bocs DVD - Benthyciad dwy wythnos 0 Tâl benthyca - £2.00

Set bocs DVD - Ffioedd hwyr 15c y dydd (uchafswm yr eitem - £5.00)

Gostyngol

DVD arferol - Benthyciad un wythnos - Tâl benthyca - £0.70

DVD arferol - Ffioedd hwyr  - 10c y dydd (uchafswm yr eitem - £5.00)

Set bocs DVD - Benthyciad dwy wythnos 0 Tâl benthyca - £1.35

Set bocs DVD - Ffioedd hwyr 10c y dydd (uchafswm yr eitem - £5.00)

Eithriad

DVD arferol: Ffioedd Hwyr: Plant 0-17 oed - am ddim

Set bocs DVD: Ffioedd Hwyr: Plant 0-17 oed - am ddim

Benthyciadau rhwng llyfrgelloedd 

£5.20

Taliadau neilltuo

Oedolion

Tâl Gall cwsmeriaid archebu dwy eitem, yn rhad ac am ddim - £1.30 yr eitem

Gostyngol*

Tâl (atal) Gall cwsmeriaid archebu dwy eitem, yn rhad ac am ddim - £0.90 yr eitem

Eithriad

Tâl Gall cwsmeriaid archebu dwy eitem, yn rhad ac am ddim - Plant 0-17 oed - am ddim

Os yw’r eitem yr ydych chi’n chwilio amdani mewn stoc ond nad yw wedi’i lleoli yn eich llyfrgell leol, gallwch ofyn am gadw’r eitem ar eich cyfer, drwy fewngofnodi i’ch cyfrif neu drwy ofyn i aelod o staff.

Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi pan fydd yr eitem yn barod i’w chasglu.

Ceisiadau

Os nad oes eitem mewn stoc, llenwch nodyn cais ac fe wnawn ni ystyried prynu’r eitem ar gyfer ein stoc.

Benthyca rhwng Llyfrgelloedd (atal)

Efallai y byddwn ni’n gallu benthyca’r eitem sydd ei hangen arnoch chi oddi wrth awdurdod llyfrgell arall yn y DU.

Mae’r gwasanaeth hwn yn eithaf drud i’r gwasanaeth llyfrgell, felly hoffem pe byddech chi’n ystyried yn ofalus a oes angen yr eitem arbennig hon arnoch.

Uchafswm o lyfrau cadw / ceisiadau 

Uchafswm y nifer o Lyfrau Cadw / Ceisiadau y gall un darllenydd eu cael ar un adeg yw 2. 

Taliadau eraill 

Eitemau a Gollwyd neu a Niweidiwyd - Codir tâl yn unol â’r eitem a gollwyd

Eitemau a gollwyd neu a ddifrodwyd

Codir 50% o'r gost o ailosod eitem
Codir 100% o'r gost ailosod os prynwyd yr eitem yn y 12 mis diwethaf

Cerdyn o'r newydd 

Cardiau a gollwyd - £1.50

Cardiau gafodd eu dwyn (mae ganddo rif trosedd) - dim tâl

Llungopïo ac argraffu 

A4 du a gwyn - 10c fesul dalen

A4 lliw - 30c fesul dalen

A3 du a gwyn - 20c fesul dalen

A3 lliw - 60c fesul dalen

Llogi Orielau Celf Llyfrgell

£30 y mis calendr
(Yn Abergwaun a Doc Penfro yn unig)

Ffilmio 

Cwmni teledu'n ffilmio ar safle - £120 y dydd

Tai Mynediad Tapestri Glaniad y Ffrancod

Oedolion (18 oed ac y hyn) £3.00

Plentyn (0-17 oed)

Sgyrsiau - £1.00 y pen. Archebu ymlaen llaw yn unig
Oedolion a Cherdyn Llyfrgell Sir Benfro (rhaid dod ag ef) - Am ddim
Mynediad am ddim. i bawb, bob blwyddyn ar 22 Chwefror (Pen-blwydd y Glaniad)

Llogi ystafelloedd Hwb Oes

Abergwaun: £5 yr awr

Doc Penfro: £5 yr awr

Hwlffordd: £10 yr awr

Aberdaugleddau: £10 yr awr

Archebion nid-er-elw: Dim tâl

 

 

ID: 412, adolygwyd 22/09/2022