COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth Llyfrgell

Sut rydym ni’n perfformio?

Beth yw Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru?

Set o safonau a osodwyd yn eu lle gan Lywodraeth Cymru yw’r Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus er mwyn asesu a yw Gwasanaeth Llyfrgell yng Nghymru’n cydymffurfio â’u dyletswydd fel yr amlinellir hwy yn Neddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964 (Hyperlink to Act)

Mae Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru hefyd yn helpu Llywodraeth Cymru i asesu pa mor effeithiol yw darpariaeth gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru.

Mae’r safonau ar eu pumed fframwaith ar hyn o bryd.

Sut rydym ni’n gwneud?

Yn 2015-16, llwyddodd Gwasanaethau Llyfrgell Sir Benfro i gyflawni:

5 o’r 7 hawl craidd

18 o’r 18 dangosydd ansawdd.

Beth ddywedodd Llywodraeth Cymru? : ‘gwneud yn dda’ (dyfynnu cyfeiriad)

Manylion perfformio (Pennawd cadarnhaol ffeithiau a ffigurau)

Yn 2014-15, bu i Lyfrgelloedd Sir Benfro:

  • groesawu XXXX o ymwelwyr
  • fenthyca XXXX o eitemau
  • gael XXXX mewngofnodiad i’w wasanaeth Wi-Fi
  • gynnal sesiynau hyfforddi a digwyddiadau a fynychwyd gan XXXX o bobl

Canlyniadau arolwg

Fe ddywedoch chi, fe weithredon ni.

ID: 255, adolygwyd 07/08/2017