Gwybodaeth Llyfrgell

Sut rydym nin perfformio?

Beth yw Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru?

Set o safonau a osodwyd yn eu lle gan Lywodraeth Cymru yw’r Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus er mwyn asesu a yw Gwasanaeth Llyfrgell yng Nghymru’n cydymffurfio â’u dyletswydd fel yr amlinellir hwy yn Neddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964 

Mae Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru hefyd yn helpu Llywodraeth Cymru i asesu pa mor effeithiol yw darpariaeth gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru.

 

ID: 255, adolygwyd 22/09/2022