Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Trosolwg

Caiff Treth Gyngor ei chasglu ar holl eiddo cartref y mae tua 63,000 ohonynt yn Sir Benfro. Caiff arian sy'n dod o'r dreth ei ddefnyddio i dalu'n rhannol am wasanaethau.

 

ID: 132, adolygwyd 22/02/2023