Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Trosolwg

Caiff Treth Gyngor ei chasglu ar holl eiddo cartref y mae tua 61,000 ohonynt yn Sir Benfro. Caiff arian sy'n dod o'r dreth ei ddefnyddio i dalu'n rhannol am wasanaethau.

Treth Y Cyngor Nodiadau Eglurhaol

ID: 132, adolygwyd 20/03/2018