Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Beth yw band Treth Gyngor fy eiddo?

Gallwch gadarnhau faint sy'n ddyledus am eich eiddo yn y flwyddyn ariannol hon trwy ddefnyddio Fy Nghyfrif neu ddefnyddio'r cyfleuster Gwasanaethau yn eich ardal (dim ond teipio eich cod post a chlicio ar yr eiddo yr ydych yn chwilio amdano). Mae'r wybodaeth hon i'w chael hefyd ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (yn agor mewn tab newydd).

ID: 134, adolygwyd 29/09/2023