Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Cyfrifiad Treth Gyngor

Mae’r Cyngor wedi cyfrifo ei sylfaen treth ar 64,261.61 ar gyfer 2024-25, ac mae wedi gosod y dreth gyngor ar £1510.72 (sy’n cyfateb i band ‘D’). 

Isod, dangosir y dreth a godir ar bob band eiddo yn y Sir mewn perthynas â gwariant y Cyngor Sir gan gynnwys ardollau a phraesept Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, sef £21,336,782

 

Band eiddo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Cyngor Sir Penfro (£ 1007.15 1175.00 1342.86 1510.72 1846.43 2182.15 2517.86 3021.44 3525.01
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys (£) 221.35 258.25 295.14 332.03 405.81 479.60 553.38 664.06 774.74
Cymarebau'r bandiau eiddo 6/9 7/9 8/9 9/9 11/9 13/9 15/9 18/9 21/9

 

 

 

ID: 136, adolygwyd 12/04/2024