COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Cyfrifiad Treth Gyngor 2019/20

Mae’r Cyngor wedi cyfrifo ei sylfaen treth ar 54,041.68 ar gyfer 2019-20, ac mae wedi gosod y dreth gyngor ar £1,092.09 (sy’n cyfateb i band ‘D’). 

Isod, dangosir y dreth a godir ar bob band eiddo yn y Sir mewn perthynas â gwariant y Cyngor Sir gan gynnwys ardollau a phraesept Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, sef £13,933,240:

 

Band eiddo A B C D E F G H I
Cyngor Sir Penfro (£ 728.06 849.40 970.75 1,092.09 1,334.78 1,577.46 1,820.15 2,184.18 2,548.21
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys (£) 165.71 193.32 220.94 248.56 303.80 359.03 414.27 497.12 579.97
Cymarebau'r bandiau eiddo 6/9 7/9 8/9 9/9 11/9 13/9 15/9 18/9 21/9

 Gwybodaeth I Drethdalwyr Y Cyngor YnglŷN â Gwariant Arfaethedig a Lefel Y Dreth Gyngor Yn 2020-21

ID: 136, adolygwyd 14/07/2020