Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Cyfrifiad Treth Gyngor

Mae’r Cyngor wedi cyfrifo ei sylfaen treth ar 59,851.19 ar gyfer 2023-24, ac mae wedi gosod y dreth gyngor ar £1342.86 (sy’n cyfateb i band ‘D’). 

Isod, dangosir y dreth a godir ar bob band eiddo yn y Sir mewn perthynas â gwariant y Cyngor Sir gan gynnwys ardollau a phraesept Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, sef £18,712,475

 

Band eiddo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Cyngor Sir Penfro (£ 895.24 1044.44 1193.65 1342.86 1641.27 1939.68 2238.10 2685.72 3133.33
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys (£) 208.43 243.17 277.91 312.65 382.13 451.61 521.08 625.30 729.52
Cymarebau'r bandiau eiddo 6/9 7/9 8/9 9/9 11/9 13/9 15/9 18/9 21/9

 

 

ID: 136, adolygwyd 15/03/2023