Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Cyfrifiad Treth Gyngor

Mae’r Cyngor wedi cyfrifo ei sylfaen treth ar 60,247.38 ar gyfer 2022-23, ac mae wedi gosod y dreth gyngor ar £1,249.17 (sy’n cyfateb i band ‘D’). 

Isod, dangosir y dreth a godir ar bob band eiddo yn y Sir mewn perthynas â gwariant y Cyngor Sir gan gynnwys ardollau a phraesept Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, sef £17,481,380

 

Band eiddo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Cyngor Sir Penfro (£ 832.78 971.58 1,110.38 1,249.17 1,526.77 1,804.36 2,081.96 2,498.35 2,914.74
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys (£) 193.44 225.68 257.92 290.16 354.64 419.12 483.60 580.32 677.04
Cymarebau'r bandiau eiddo 6/9 7/9 8/9 9/9 11/9 13/9 15/9 18/9 21/9

 

ID: 136, adolygwyd 23/01/2023