Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Cyfrifiad Treth Gyngor 2018/19

Mae’r Cyngor wedi cyfrifo ei sylfaen treth ar 54114.58 ar gyfer 2018-19, ac mae wedi gosod y dreth gyngor ar £993.54 (sy’n cyfateb i band ‘D’). 

Isod, dangosir y dreth a godir ar bob band eiddo yn y Sir mewn perthynas â gwariant y Cyngor Sir gan gynnwys ardollau a phraesept Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, sef £12,598,523:

 

Band eiddo A B C D E F G H I
Cyngor Sir Penfro (£ 662.36 772.75 883.15 993.54 1,214.33 1,435.11 1,655.90 1,987.08 2,318.26
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys (£) 149.71 174.66 199.61 224.56 274.46 324.36 274.27 449.12 523.97
Cymarebau'r bandiau eiddo 6/9 7/9 8/9 9/9 11/9 13/9 15/9 18/9 21/9

 Cyfrifo`r Dreth Gyngor 2018/19

ID: 136, adolygwyd 26/03/2018