Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Cyfrifiad Treth Gyngor 2021/22

Mae’r Cyngor wedi cyfrifo ei sylfaen treth ar 57,188.46 ar gyfer 2021-22, ac mae wedi gosod y dreth gyngor ar £1,189.69 (sy’n cyfateb i band ‘D’). 

Isod, dangosir y dreth a godir ar bob band eiddo yn y Sir mewn perthynas â gwariant y Cyngor Sir gan gynnwys ardollau a phraesept Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, sef £15,758,852

 

Band eiddo A B C D E F G H I
Cyngor Sir Penfro (£ 793.13 925.31 1057.50 1,189.69 1,454.07 1,718.44 1,982.82 2,379.38 2,775.94
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys (£) 183.71 214.32 244.94 275.56 336.80 398.03 459.27 551.12 642.97
Cymarebau'r bandiau eiddo 6/9 7/9 8/9 9/9 11/9 13/9 15/9 18/9 21/9

 Cyfrifor Dreth Cyngor

ID: 136, adolygwyd 24/03/2021