Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Faint fyddaf i'n ei dalu?

Mae hyn yn dibynnu ar fand eich eiddo a nifer y preswylwyr. Os credwch y gallwch fod â hawl i ryddhad a/neu ostyngiad, gwelwch yr adran ar ostyngiadau neu eithriadau er gwybodaeth. Os ydych eisoes wedi cofrestru ar gyfer Treth Gyngor, gallwch sefydlu Fy Nghyfrif sy'n galluogi i chi edrych ar eich cyfrif ar-lein.

ID: 135, adolygwyd 11/01/2023