COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Praeseptau Lleol

Yn ogystal â'r uchod, caiff Treth Gyngor ei chasglu o ran praeseptau cynghorau tref a chymuned. Mae modd gweld y dreth band `D' am braesept pob cymuned trwy glicio'r ddolen gyfrifo isod. Trwy ddefnyddio'r cymarebau bandiau eiddo uchod gyda'r dreth band D a ddangosir, mae modd cyfrifo'r dreth am bob band eiddo o ran pob praesept lleol.

 

 

ID: 137, adolygwyd 15/03/2019