Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Sut gaiff Treth Gyngor ei gyfrifo?

Bandiau Prisio Treth Gyngor

Neilltuwyd eich cartref i un o naw band yn ôl ei werth ar y farchnad yn 1af Ebrill 2003. Nid yw pris eich cartref heddiw'n arweiniad da i'r hyn ddylai eich band fod. Asiantaeth y Swyddfa Brisio sy'n gyfrifol am bennu bandiau eiddo Treth Gyngor. Mae eich hawliad treth y cyngor yn datgan pa fand sy'n berthnasol i'ch cartref.

 

Band

Amrediad Gwerthoedd

Band

Amrediad Gwerthoedd

A

Hyd at £44,000

F

 £162,001 i £223,000

B

 £44,001 i £65,000

G

 £223,001 i £324,000

C

 £65,001 i £91,000

H

 £324,001 i £424,000

D

 £91,001 i £123,000

I

 £424,001 ac uwch

E

 £123,001 i £162,000

 -

 -

 

 

ID: 133, adolygwyd 14/03/2023