Gyrru eich hun

Gyrru eich hun

Cynllun Motability

Os ydych yn derbyn cyfradd uchaf cydran symudedd Lwfans Byw i’r Anabl, Cyfradd Uwch Cydran Symudedd Taliad Annibyniaeth Personol, Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel neu Daliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog (gweler Budd-daliadau a Lwfansau) mae’n bosibl ei ddefnyddio i brynu neu i brydlesu car sydd wedi’i addasu’n arbennig at eich defnydd chi drwy’r Cynllun Motability. 

Motability Operations

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn gallwch wneud eich trefniadau eich hun i gael car wedi ei addasu drwy gysylltu â gwerthwyr ceir lleol sy’n gwneud gwaith ‘motability’ – chwiliwch am gwmni sydd wedi’i achredu i wneud gwaith Motability (motability accredited) yn yr Yellow Pages 'Advice for disabled drivers'

Gall gyrwyr anabl gael cyngor am yrru, asesiad o’u gallu, a chyngor am addasiadau i geir a/neu ddewis car gan y Fforwm Canolfannau Symudedd.

Gwasanaeth Asesu Symudedd a Gyrru De Cymru

yn cynnig asesiadau i yrwyr a theithwyr gyda’r nod o ddarparu atebion tymor hir i broblemau symudedd.

 

 

ID: 1983, adolygwyd 28/06/2022