Gyrru eich hun

Bathodynnau Glas

Trwyddedau parcio ar gyfer pobl anabl

Ble gallaf wneud cais?
Er mwyn gwneud cais am fathodyn newydd, adnewyddu bathodyn neu gael bathodyn yn lle un a gollwyd, dychwelyd bathodyn neu roi gwybod am achos o gamddefnyddio bathodyn, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro ar 01437 764551 neu ewch i un o bum Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid y Cyngor sydd wedi’u lleoli yn Hwlffordd (Adain y Gogledd Neuadd y Sir), Neuadd y Dref Abergwaun, Neuadd y Dref Abergwaun, Argyle Street, Doc Penfro a Llyfrgell Neyland.

Ar ôl cwblhau’r cais, bydd bathodynnau yn cael eu hanfon trwy’r post o fewn tua 5 diwrnod. Nid oes tâl am fathodynnau personol yng Nghymru, ond mae tâl am fathodynnau i sefydliadau.

Mae Cyngor Sir Penfro yn codi tâl o £10 am fathodyn newydd yn lle bathodynnau sydd wedi cael eu colli, eu difrodi neu eu dwyn, ond mae’n bosibl cael un newydd yn rhad ac am ddim o www.gov.uk

ID: 1985, adolygwyd 23/01/2018