Gyrru eich hun

Bathodynnau Glas

Trwyddedau parcio ar gyfer pobl anabl

Mae bathodynnau parcio glas yn caniatáu consesiynau parcio ar gyfer ceir sy’n cludo pobl sydd ag anawsterau cerdded difrifol, anableddau braich uchaf difrifol, neu’r rhai sydd wedi cofrestru’n ddall.

Mae’r bathodyn yn perthyn i’r unigolyn anabl sy’n gymwys ar ei gyfer (a all fod yn yrrwr car ai peidio) a gellir ei ddefnyddio ar unrhyw gerbyd y maent yn teithio ynddo. Gall rhieni plentyn anabl sy’n hŷn na dwy oed ac yn iau nag 16 oed wneud cais am fathodyn ar ran eu plentyn. Gellir defnyddio’r bathodyn unrhyw le yn yr UE.

Ble gallaf wneud cais?

I wneud cais am fathodyn newydd, i adnewyddu bathodyn neu wneud cais am fathodyn cyfnewid, dychwelyd bathodynnau neu roi gwybod am gamddefnydd, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro ar 01437 764551 neu galwch heibio un o’r Canolfannau Gwasanaeth Cwsmeriaid. Bydd staff Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yn gallu prosesu ceisiadau rhwng 9:15am ac 1pm, a 2pm a 4:30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gellwch wneud cais hefyd am fathodyn newydd, bathodyn adnewyddu neu fathodyn yn lle’r un sydd gennych ar-lein yn www.gov.uk

Ar ôl cwblhau’r cais, bydd bathodynnau yn cael eu hanfon trwy’r post o fewn tua 5 diwrnod. Nid oes tâl am fathodynnau personol yng Nghymru, ond mae tâl am fathodynnau i sefydliadau.

Mae Cyngor Sir Penfro yn codi tâl o £10 am fathodyn newydd yn lle bathodynnau sydd wedi cael eu colli, eu difrodi neu eu dwyn, ond mae’n bosibl cael un newydd yn rhad ac am ddim o www.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

 

ID: 1985, adolygwyd 11/04/2019