Gyrru eich hun

Cwrs Gloywi i Yrwyr

Os ydych chi yn 65+, yn gyrru’n rheolaidd ac yn awyddus i ddiweddaru eich sgiliau gyrru a gwella eich hyder, mae Cyngor Sir Penfro yn cynnig cyrsiau gloywi i yrwyr yn rhad ac am ddim.  Mae ‘Drive for Life’ yn gwrs gloywi undydd a gynhelir yn Hwlffordd. Mae’r cwrs yn cynnwys dysgu yn y dosbarth a sesiwn o yrru ymarferol gyda hyfforddwr gyrru cymwys. Mae’n gwrs gwirfoddol ac nid oes asesiad na phrawf. Mae’n bosibl i hyfforddwyr ymdrin ag unrhyw agweddau ar yrru yr hoffech chi eu gloywi, fel parcio paralel, cylchfannau neu dechnegau gyrru mwy diogel.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Diogelwch ar y Ffordd ar 01437 775144 neu e-bostiwch road.safety@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1984, adolygwyd 23/01/2018