Gyrru yn y Gaeaf

Biniau halen

Yr hen arfer oedd dodi biniau halen ar bwys trofeydd llym a rhiwiau ar briffyrdd. Fodd bynnag, oherwydd y perygl a allai fod i'r cyhoedd sy'n ceisio defnyddio halen mewn mannau peryglus, nid yw'r biniau halen fel arfer wedi'u hadnewyddu ac ni roddwyd rhai newydd yn y blynyddoedd diweddar.   

Rydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd am finiau halen a byddwn yn edrych eto ar y rhain yn eu tro.  Fodd bynnag, nid ydym yn gallu darparu biniau halen newydd ar fyr rybudd. 

ID: 188, adolygwyd 13/10/2017