Gyrru yn y Gaeaf

Heolydd dan ddŵr

Peidiwch â cheisio croesi os yw'r dŵr i'w weld yn rhy ddwfn.   

Gyrrwch yn araf yn y gêr cyntaf ond cadwch yr injan i droi'n gyflym trwy bwyso ar y cydiwr i wneud iddo droi'n fwy clou - bydd hyn yn eich cadw rhag  pallu. 

Cadwch mas o'r dŵr mwyaf dwfn, ger ymyl y pafin fel arfer.

Cofiwch roi prawf ar eich brêcs pan fyddwch chi wedi dod drwy'r llif cyn i chi yrru ar y cyflymder arferol.   

ID: 189, adolygwyd 13/10/2017