Gyrru yn y Gaeaf

Pethau pwysig i'w cofio

  • Efallai y bydd angen amser ar yr halen i weithio'n iawn.  Mae cawodydd neu law yn gallu golchi'r halen oddi ar yr heolydd ac mae perygl iddyn nhw rewi o ganlyniad.   
  • Nid yw'r rhagolygon bob amser yn gywir, ac mae'r tywydd yn gallu newid yn glou.
  • Nid yw 80% o'r heolydd yn cael eu trin yn arferol.  
  • Pan  yw hi'n rhewi neu'n bwrw eira wedi iddi fwrw glaw, efallai na fydd digon o amser i drin y rhwydwaith i gyd cyn iddi rewi.    
  • Mae angen mwy na 2 awr i ddodi halen ar y rhwydwaith
ID: 184, adolygwyd 21/11/2018