Hamdden yn yr Awyr Agored

Diwrnod Beicio i'r Gwaith

Diwrnod Beicio i'r Gwaith – 2019

Rhowch allweddi eich car o'r neilltu am y diwrnod a chwythwch y llwch oddi ar eich beic! Beiciwch i'r gwaith a sylwch ar yr hyn na fyddech fel arfer yn ei weld o'ch cwmpas.

Mae Hamdden Sir Benfro'n cefnogi cynllun diwrnod cenedlaethol beicio i'r gwaith gyda'r nod o gael o leiaf 60 ohonoch chi bobl hyfryd i addo beicio o leiaf 300 o filltiroedd ar dirwedd brydferth Sir Benfro.

Gallwch fynd y ffordd hir neu'r ffordd fer, pa bynnag ffordd yr ewch chi, byddwch allan yn yr awyr agored ac yn dechrau eich diwrnod yn y ffordd gywir!

Ar y ffordd adref, beth am stopio yn eich hoff le gan werthfawrogi'r golygfeydd a mwynhau diod haeddiannol!

Beth ydych chi'n aros am, gofrestrwch heddiw a dewch i ymweld â'n canolfannau! cycletoworkday

 

ID: 3845, adolygwyd 19/03/2019