Harbwr

Gwybodaeth Harbwr

Cyngor Sir Penfro sy'n gyfrifol am harbwr Dinbych-y-pysgod a harbwr Cwm Gwaun Abergwaun.  

Yn y bôn harbwr hamddena yw Cwm Gwaun ond mae gan Ddinbych-y-pysgod, yn ogystal â hamdden, amrywiaeth sylweddol o weithgareddau masnachol. Yn Ninbych-y-pysgod fe geir cyfleoedd, o bryd i'w gilydd, i rentu adeiladau masnachol neu storfeydd yn ardal yr harbwr. Mae’r Cyngor yn gosod angorfeydd yn y ddau harbwr ond mae’r galw am angorfeydd yn Ninbych-y-pysgod yn uchel iawn ac felly mae cyfleoedd yn gyfunedig. 

ID: 1425, adolygwyd 21/08/2017