Harbwr

Harbwr Dinbych-y-pysgod

Fe leolir Harbwr Dinbych-y-pysgod mewn safle canolig yn nhref hardd Sioraidd Dinbych-y-pysgod, sy’n cael ei hadwaen yn aml fel “Un o drysorau pennaf Sir Benfro”.

Tref hardd ei llun, a hi bellach yw un o'r cyrchfannau mwyaf poblogaidd i bobl sy'n ymweld â Sir Benfro. Prif atyniad y dref, yn bendant, yw dengarwch y traethau sy'n ei hamgylchynu.

Ymholiadau am angorfeydd

Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynghylch yr angorfeydd sydd ar gael byddwch cystal â ffonio'r Harbwrfeistr ar 01834 842717 neu 07812 559482 neu anfon e-bost at: chris.salisbury@pembrokeshire.gov.uk

Angorfeydd ar gyfer ymwelwyr

Angorfeydd yn yr harbwr mewnol: Mae angorfeydd ar gyfer ymwelwyr ar gael trwy gydol tymor yr haf, ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu. Gellir archebu a chadw angorfeydd o 1 Ebrill ymlaen.

Mae amryw angorfeydd ar gael ar gyfer badau nad ydynt yn fwy na 21 troedfedd o hyd. Bydd angorfeydd yn cael eu harchebu a'u cadw fesul cyfnodau o un wythnos, o ddydd Sadwrn i ddydd Sadwrn, hyd at bedair wythnos ar y mwyaf fesul tymor. Ni ellir neilltuo a chadw mwy na dwy wythnos yn ystod unrhyw fis penodol. Cyn i unrhyw gwch gael ei lansio, mae'n rhaid cael tystysgrif yswiriant atebolrwydd 3ydd parti am £3 miliwn, a rhaid rhoi copi ohonynt i staff yr harbwr.

Ar hyn o bryd mae cychod hwylio yn defnyddio prif wal y cei sydd hefyd yn gallu derbyn llongau mwy. Mae gyda ni ysgolion â ffendrau, rhyng-gysylltiadau trydan a dŵr ffres ar gael, ynghyd â chawodydd, toiledau, man cegin, lolfa a chyfleusterau ymolchi/golchi a sychu i bobl eu defnyddio.

Yn Harbwr Dinbych-y-pysgod y mae Clwb Hwylio Dinbych-y-pysgod  ac un o adrannau diwyd Cadlanciau'r Môr

Digwyddiadau - Bydd llawer o sefydliadau lleol fel y Ford Gron, y Rotari, y Llewod a'r RNLI yn manteisio ar leoliad Harbwr Dinbych-y-pysgod gan ei fod yn amffitheatr naturiol lle gellir cynnal digwyddiadau blynyddol.

 

Am y storfeydd wrth yr Harbwr sydd ar gael i'w gosod ar hyn o bryd, mae croeso ichi un o'r tim eiddo ar 01437 775874 neu anfon e-bost at: propertyymholiadau@sir-benfro.gov.uk

 

Cysylltwch â ni

Swyddfa Harbwr Dinbych-y-pysgod,Prif Wal y Cei,Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro,SA70 8BY

Ffôn: 01834-842717 Symudol: 0781-2559482 (Chris Salisbury) 

E-bost: chris.salisbury@pembrokeshire.gov.uk

Rhif argyfwng: 08456 015522

Materion gweithredol yr Angorfeydd a'r Harbwr: dylech ffonio 0781-2559483 neu anfon e-bost at chris.salisbury@pembrokeshire.gov.uk

Ymholiadau am Eiddo: Ynghylch Eiddo dylech ffonio 01437-775874 neu anfon e-bost at propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk

Mewn argyfwng gallwch ddefnyddio'r ddau uchod

Cyfarwyddiadau i bobl sy'n teithio o ganolbarth Lloegr a gogledd Lloegr

 • Ar gyfer Dinbych-y-pysgod Ewch ar draffordd yr M5 i'r de cyn belled â Chyffordd 8, yn union ar ôl mynd heibio Safle Gwasanaeth Strensham, lle dylech fynd oddi ar yr M5 er mwyn mynd ar yr M50.
 • Dylech ddilyn traffordd yr M50 hon i'w phen draw cyn belled â Chyffordd 4 ar bwys y Rhosan ar Wy ac yna mynd ar hyd yr A40 i gyfeiriad Trefynwy.
 • 7 milltir heibio i Drefynwy, rhaid ichi gymryd y troad i Raglan a'r Fenni (D.S. - yr A40 yw'r ffordd hon o hyd).
 • Ewch yn eich blaen ac yna dilyn yr A465, ac arni'r arwydd am Ferthyr Tudful, Castell Nedd ac Abertawe.
 • Bydd yr A465 yn ymuno â'r M4 yng Nghyffordd 43, lle gallwch chi ddilyn y cyfarwyddiadau ychwanegol sydd i'w gweld isod

Cyfarwyddiadau i bobl sy'n teithio o Lundain, Caerdydd ac Abertawe

 • Ar gyfer Dinbych-y-pysgod; Ewch ar hyd yr M4 tua'r gorllewin a chyn belled â Chyffordd 49, ac yna dilyn yr A48 i gyfeiriad Caerfyrddin.
 • Ar ôl cyrraedd Caerfyrddin, ewch yn eich blaen at yr ail gylchfan lle dylech chi droi i'r chwith er mwyn mynd ar hyd yr A40, ac arni'r arwydd am Sanclêr.
 • O Sanclêr, ewch yn eich blaen ar hyd yr A477 am oddeutu 11 milltir ac wedyn ar yr A478 i gyfeiriad Dinbych-y-pysgod. Bydd yr A478 yn mynd â chi trwy Pentlepoir, Wooden, Llan-Fair ac wedyn i lawr y rhiw ac i mewn i Ddinbych-y-pysgod.
 • Unwaith y byddwch chi wedi mynd heibio i'r arwydd "Croeso i Ddinbych-y-pysgod" dylech gymryd y troad 1af i'r chwith ac arno'r arwydd am Draeth y Gogledd. Ewch yn eich blaen ar hyd Heol Arberth am oddeutu 3/4 milltir, ac yna byddwch yn cyrraedd Sgwâr Tudur. Gyrrwch i lawr trwy'r sgwâr ac ymhen 400 llath byddwch chi'n cyrraedd yr harbwr. Sylwer bod y rhan fwyaf o ganol y dref yn barth rhydd o gerbydau yn ystod yr haf a gellir gweld yr amserau ar y tudalen Dinbych-y-pysgod i Gerddwyr
 • Does dim mannau parcio cyhoeddus yn yr Harbwr ac felly'r peth gorau ichi ei wneud yw defnyddio'r maes parcio aml-lawr.
 • Mewn Cwch: Lledred 51°40'.42 i'r Gogledd, Hydred 004°42'.93 i'r Gorllewin, Siartiau'r Morlys 1482, 1076, 1179, ac 158 yr Arolwg Ordnans  

Consesiwn Chwaraeon Dŵr Dinbych-y-Pysgod

ID: 1426, adolygwyd 16/08/2021