Help u Dwr Cymru

Help U: Dwr Cymru

Cynllun Help U – helpu i dalu eich biliau dŵr

Beth yw Help U?

Mae’r tariff hwn yn helpu’r aelwydydd â’r incwm isaf yn ein rhanbarth. I fod yn gymwys ar gyfer HelpU mae’n rhaid i’r cyflenwad dŵr i’r aelwyd fod at ddefnydd domestig yn unig, mae’n rhaid bod rhywun ar yr aelwyd yn derbyn o leiaf un budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd, ac mae’n rhaid i incwm cyfunol blynyddol yr aelwyd fod ar y trothwy neu o dan y trothwy ar gyfer maint yr aelwyd a ddangosir yn y tabl isod.

Maint yr Aelwyd: 1     Trothwy Incwm: £8,900

Maint yr Aelwyd: 2     Trothwy Incwm: £13,400

Maint yr Aelwyd: 3     Trothwy Incwm: £15,300

Mae'n bwysig eich bod yn cynnwys yr holl incwm y mae eich cartref yn ei dderbyn gan bob oedolyn sy'n byw yn eich eiddo sy'n 16 mlwydd oed a throsodd.

Help U Dwr Cymru (yn agor mewn tab newydd)

 

 

 

ID: 3526, revised 20/07/2023