Help u Dwr Cymru

Help U: Dwr Cymru

Os yw incwm eich cartref yn llai na £15,000 y flwyddyn, gallech fod yn gymwys i gael cymorth o'n tariff HelpU i leihau'r swm rydych yn ei dalu.

Mae'n bwysig eich bod yn cynnwys yr holl incwm y mae eich cartref yn ei dderbyn gan bob oedolyn sy'n byw yn eich eiddo sy'n 16 mlwydd oed a throsodd.

Help U Dwr Cymru

 

 

 

ID: 3526, adolygwyd 21/05/2018