COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn ymroddi i ddarparu gwefan sy’n hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf bosibl, heb ystyried technoleg neu allu. Rydym wrthi’n gweithio i gynyddu hygyrchedd a defnyddioldeb ein gwefan.

Nod ein gwefan yw cydymffurfio â Safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 2.1 Consortiwm y We Fyd Eang (W3C). Mae’r canllawiau hyn yn esbonio sut i wneud cynnwys y we’n fwy hygyrch i bobl anabl. Bydd dilyn y canllawiau hyn yn helpu gwneud ein gwefan yn fwy ystyriol o holl ddefnyddwyr.

Ein nod yw sicrhau bod y canlynol yn wir am ein gwefan:

Clir – cyflwyno i’n defnyddwyr ar ffurf glir a chryno

Addasadwy – bod modd cyflwyno cynnwys mewn ffyrdd gwahanol heb golli’r wybodaeth neu strwythur allweddol.

Gwahaniaethadwy – ei gwneud yn hawdd i ddefnyddwyr weld a chlywed cynnwys

Llywiadwy – cynorthwyo defnyddwyr lywio, cael hyd i gynnwys a phenderfynu ble maent

Darllenadwy – bod cynnwys yn ddarllenadwy a dealladwy (e.e. defnyddio Cymraeg a Saesneg syml)

Adeiladwyd y wefan hon trwy ddefnyddio cod sy’n cydymffurfio â safonau W3C ar gyfer HTML a CSS. Mae’r wefan yn ymddangos yn gywir mewn porwyr cyfredol ac mae defnyddio cod HTML/CSS sy’n cydymffurfio â’r safonau’n golygu y bydd unrhyw borwyr y dyfodol yn ei harddangos yn gywir hefyd.

Tra’r ydym yn ceisio cadw at y canllawiau a safonau arferol ar hygyrchedd a defnyddioldeb, nid oes modd gwneud hynny bob amser ymhob rhan o’r wefan.

Rydym o hyd yn chwilio am atebion fydd yn dod â holl rannau’r wefan i’r un safon hygyrchedd at ei gilydd. Yn y cyfamser, os cewch unrhyw anawsterau wrth ddefnyddio ein gwefan, cofiwch gysylltu â ni: digital@pembrokeshire.gov.uk

ID: 4128, adolygwyd 25/09/2018