Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro

Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro (HDDD)

Mae angen Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro (HDDD) os dymunwch gynnal digwyddiad sy'n cynnwys hyd at 499 o bobl, lle bydd cynnal un neu fwy o weithgareddau trwyddedadwy lle nad ydynt wedi eu hawdurdodi gan drwydded safle bresennol neu dystysgrif safle clwb.

Hysbysiad yw'r HDDD i'r Awdurdod Trwyddedu i roi gwybod iddynt fod unigolyn yn bwriadu cynnal gweithgareddau trwyddedadwy am gyfnod heb fod dros 168 awr neu 7 diwrnod.

Pan gaiff HDDD ei roi yn gytûn a Rhan 5 Deddf 2003, mae HDDD yn cynnwys awdurdodiad oni bai iddo gael ei dynnu'n ôl neu ei ganslo yn sgil hysbysiad cyferbyniol gan yr Awdurdod Trwyddedu.

Gemau Cwpan Rygbi'r Byd

Cynghorir tafarndai a chlybiau i wirio eu horiau trwyddedu cyn Cwpan Rygbi'r Byd.

Bydd Cwpan Rygbi'r Byd 2019 yn cael ei chynnal rhwng Dydd Gwener 20 Medi a Dydd Sadwrn 2 Tachwedd, gyda gemau’n cael eu chwarae ledled Japan.

Dylai unrhyw un sy'n ystyried rhoi cyfle i gwsmeriaid brynu alcohol yn gynharach wirio’r oriau ar drwydded eu safle, ac ystyried a ddylid cyflwyno Hysbysiad o Ddigwyddiad Dros Dro (TEN).

Dyddiad ac amserau gemau Cymru, Lloegr, yr Alban, ac Iwerddon

 

(Mae'r holl amseroedd cychwyn isod wedi’u nodi ar amser y DU ac Iwerddon)

Sul 22 Medi                      -              Iwerddon v Yr Alban 08:45

Sul 22 Medi                      -              Lloegr v Tonga 11:15

Llun 23 Medi                     -              Cymru v Georgia 11:15

Iau 26 Medi                      -              Lloegr v UDA 11:45

Sadwrn 28 Medi                -              Iwerddon v Japan 08:15

Sul 29 Medi                      -              Awstralia v Cymru 08:45

Llun 30 Medi                     -              Yr Alban v Samoa 11:15

Iau 3 Hydref                     -              Iwerddon v Rwsia 11:15

Sadwrn 5 Hydref               -              Lloegr v Yr Ariannin 09:00

Mercher 9 Hydref              -              Yr Alban v Rwsia 08:15

Mercher 9 Hydref              -              Cymru v Fiji 10:45

Sadwrn 12 Hydref             -              Lloegr v Ffrainc 09:15

Sadwrn 12 Hydref             -              Iwerddon v Samoa 11:45

Sul 13 Hydref                   -              Cymru v Uruguay 09:15

Sadwrn 19 Hydref             -              Rownd yr Wyth Olaf 08:15 a 11:15

Sul 19 Hydref                   -              Rownd yr Wyth Olaf 08:15 a 11:15

Sadwrn 26 Hydref             -              Rownd Gynderfynol 09:00

Sul 27ain Hydref               -              Rownd gynderfynol 09:00

Gwener 1 Tachwedd          -              Medal Efydd 09:00

Sadwrn 2 Tachwedd          -              Rownd Derfynol 09:00 

 

Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu am ragor o wybodaeth ar 01437 764551 neu drwy e-bost licensing@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 2038, adolygwyd 29/08/2019