Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro

Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro (HDDD)

Mae angen Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro (HDDD) os dymunwch gynnal digwyddiad sy'n cynnwys hyd at 499 o bobl, lle bydd cynnal un neu fwy o weithgareddau trwyddedadwy lle nad ydynt wedi eu hawdurdodi gan drwydded safle bresennol neu dystysgrif safle clwb.

Hysbysiad yw'r HDDD i'r Awdurdod Trwyddedu i roi gwybod iddynt fod unigolyn yn bwriadu cynnal gweithgareddau trwyddedadwy am gyfnod heb fod dros 168 awr neu 7 diwrnod.

Pan gaiff HDDD ei roi yn gytûn a Rhan 5 Deddf 2003, mae HDDD yn cynnwys awdurdodiad oni bai iddo gael ei dynnu'n ôl neu ei ganslo yn sgil hysbysiad cyferbyniol gan yr Awdurdod Trwyddedu.

ID: 2038, adolygwyd 27/07/2018