Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro

Beth a ystyrir yn Weithgaredd Trwyddedadwy?

Mae'r gweithgareddau canlynol yn drwyddedadwy dan Ddeddf Trwyddedu 2003:

  • Gwerthiant alcohol
  • Cyflenwi alcohol mewn clwb
  • Darparu adloniant wedi ei reoleiddio e.e. cerddoriaeth fyw neu wedi ei recordio, dawnsio, digwyddiad chwaraeon y tu mewn dan do.
  • Darparu lluniaeth yn hwyr y nos rhwng 2300 (11yh) a 0500 (5yh).
ID: 2043, adolygwyd 01/02/2023