Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro

Beth fydd yr Awdurdod Trwyddedu yn ei wneud nesaf?

Bydd y Cyngor yn dychwelyd yr hysbysiad a gymeradwywyd i'r sawl sy'n rhoi'r hysbysiad o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Yr hysbysiad a gymeradwywyd fydd yr Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro ac mae'n rhaid ei gadw'n ddiogel, ei arddangos mewn lle amlwg yn ystod y digwyddiad a rhaid gallu ei gyflwyno ar gais swyddogion awdurdodedig yr Awdurdod Trwyddedu a/neu gwnstabl yr Heddlu.

Os byddwch yn colli'r Hysbysiad Dros Dro, gallwch wneud cais am gopigan yr Awdurdod Trwyddedu a chodir tâl o £10.50.

ID: 2053, adolygwyd 01/02/2023