Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro

Pa mor aml y mae modd cynnal HDDD?

Rhaid bod o leiaf 24 awr rhwng HDDD a gaiff eu cynnal ar yr un safle gan yr un defnyddiwr safle. Mae hyn yn atal unigolyn rhag cynnal sawl digwyddiad dros dro yn syth ar ôl ei gilydd fel ffordd o osgoi gwneud cais am drwydded safle neu dystysgrif safle clwb

ID: 2049, adolygwyd 01/02/2023