COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Iechyd a Lles Anifeiliaid

Ein Harchwiliadau - Beth i'w ddisgwyl

Fel awdurdod gorfodi rydym yn gallu cynnal archwiliadau rheolaidd i sicrhau bod cydymffurfiad â'r gwahanol adrannau o'r ddeddfwriaeth. Gall y rhain fod ynghlwm â lles, rheoli clefydau, olrhain bwyd, diogelwch bwyd a phorthiant yn ogystal ag ymateb i gwynion.

Mae ein harchwiliadau rheolaidd yn cynnwys:

  • Ffermydd
  • Marchnadoedd
  • Canolfannau Casglu
  • Lladd-dai
  • Porthladdoedd

Gweler y ddolen isod. Cysylltwch â ni'n uniongyrchol os oes gennych unrhyw ymholiadau.  

Tîm Iechyd a Lles Anifeiliaid, 
Cyngor Sir Penfro, 
Cherry Grove, 
Hwlffordd.
SA61 2NZ

FFôn: 01437 764551
E-bost: animal.welfare@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2434, adolygwyd 07/09/2017