Iechyd Cyhoeddus

Iechyd Cyhoeddus

Mae'r Tîm Iechyd Cyhoeddus yn gyfrifol am ymdrin à nifer fawr o wasanaethau gwahanol cysylltiedig â diogelu iechyd, diogelwch a lles y cyhoedd.

Mae'r tîm yn gweithredu i hyrwyddo a diogelu iechyd, diogelwch a lles y cyhoedd trwy ddarparu cyngor, cymorth a rheoliad yn unol â pholisi cenedlaethol a lleol.

Pob blwyddyn mae'r tîm yn rhoi sylw i fwy na 7000 o ymholiadau oddi wrth y cyhoedd, llawer mewn perthynas â'r canlynol:-

 • Niwsans Statudol
 • Draeniad Diffygiol
 • Adeiladau / Safleoedd Budron a Phryfedog
 • Gwrychoedd Uchel
 • Claddu'r Meirw a Chwalu'r Lludw
 • Datgladdu
 • Llygredd Golau
 • Difa Pla
 • Y Gwasanaeth Rheoli Cŵn
 • Tîm Gorfodi Tai’r Sector Preifat
 • Safleoedd Cartrefi Preswyl Symudol
 •  

 Gwybodaeth ar gyfer cysylltu:

Ffôn       01437 764551
E-bost    ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

ID: 2388, adolygwyd 06/09/2017