COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Iechyd Porthladd

Canllawiau eraill

 
 Pwnc  Dolen gwe 
 Porthladdoedd a Gymeradwyir gan Sefydliad Iechyd y Byd   https://www.who.int/ihr/ports_airports/
portslanding/en/index.html
 

rhestr o borthladdoedd sy'n cael rhoi tystysgrifau glanweithdra llongau (fe'i diweddarir yn wythnosol)
 Teithio Rhyngwladol ac Iechyd   https://www.who.int/ith/en/
y brif dudalen ar gyfer rhifyn cyfredol 2008, gellir lawrlwytho penodau unigol
Canllawiau'r Asiantaeth Diogelu Iechyd ar gyfer rheoli norofeirws ar fwrdd llongau mordeithio HPA Norovirus Guidance
 Cynllun teithio anifeiliaid anwes   https://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/quarantine/  
Manylion y gofynion ar gyfer anifeiliaid anwes sy'n teithio i ac o'r DU
 Iechyd morwyr   https://www.seafarershealth.org/
Dilynwch y dolenni ar yr hafan hon i gael gwybodaeth a thaflenni am fwyd, diogelwch a chlefydau heintus
Bwrdd Lles y Llynges Fasnachol https://www.mnwb.org/
ID: 2946, adolygwyd 29/06/2021