Iechyd Porthladd

Canllawiau eraill

 
 Pwnc  Dolen gwe 
 Porthladdoedd a Gymeradwyir gan Sefydliad Iechyd y Byd   http://www.who.int/ihr/ports_airports/
portslanding/en/index.html
 

rhestr o borthladdoedd sy'n cael rhoi tystysgrifau glanweithdra llongau (fe'i diweddarir yn wythnosol)
 Teithio Rhyngwladol ac Iechyd   http://www.who.int/ith/en/
y brif dudalen ar gyfer rhifyn cyfredol 2008, gellir lawrlwytho penodau unigol
Canllawiau'r Asiantaeth Diogelu Iechyd ar gyfer rheoli norofeirws ar fwrdd llongau mordeithio HPA Norovirus Guidance
 Cynllun teithio anifeiliaid anwes   http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/quarantine/  
Manylion y gofynion ar gyfer anifeiliaid anwes sy'n teithio i ac o'r DU
 Iechyd morwyr   http://www.seafarershealth.org/
Dilynwch y dolenni ar yr hafan hon i gael gwybodaeth a thaflenni am fwyd, diogelwch a chlefydau heintus
Bwrdd Lles y Llynges Fasnachol http://www.mnwb.org/
ID: 2946, adolygwyd 22/12/2017