Ieuenctid Sir Benfro

Tim Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion

Mae’r Tîm Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion yn dîm o wyth gweithiwr ieuenctid sy’n cwmpasu’r ysgolion uwchradd canlynol yn Sir Benfro:

  • Ysgol Greenhill
  • Ysgol Harri Tudur
  • Ysgol Gyfun Aberdaugleddau
  • Ysgol Uwchradd Hwlffordd
  • Ysgol Penrhyn Dewi
  • Ysgol Bro Gwaun

Mae gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion yn darparu gweithgareddau a phrofiadau anffurfiol a heb fod yn ffurfiol a chymorth personol i bobl ifanc yn eu hysgolion i ddylanwadu ar eu hymgysylltiad ag addysg, cyflogaeth a hyfforddiant mewn ffordd gadarnhaol.

Mae'r tîm yn rhedeg darpariaeth amgen trwy Ymddiriedolaeth y Tywysog o'r enw Rhaglen Cyflawni. Mae rhaglen Ymddiriedolaeth y Tywysog yn cynnig cyfle i bobl ifanc ennill cymhwyster mewn Datblygiad Personol a Sgiliau Cyflogadwyedd. Mae'r cymwysterau'n hyblyg a gellir eu cyflwyno mewn amrywiaeth o leoliadau a'u teilwra i ddiwallu anghenion y bobl ifanc.

Mae gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion yn gweithio gyda phobl ifanc ar sail un i un sydd wedi'i theilwra o amgylch iechyd a lles emosiynol. Yma hefyd, mae gwaith grŵp pwysig yn edrych ar sgiliau cymdeithasol, gwaith grŵp, meithrin tîm ac ati.

Gellir gwneud atgyfeiriadau trwy drafod gyda'r gweithiwr ieuenctid yn uniongyrchol neu uwch-swyddog y tîm – Tristy McDermott.

Am fwy o wybodaeth am waith ieuenctid mewn ysgolion o fewn ysgolion Sir Benfro, anfonwch e-bost i: sbyw@pembrokeshire.gov.uk

ID: 10590, adolygwyd 15/05/2024