COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Lleihad yn y Dreth Gyngor

Trosolwg Treth Gyngor

Mae cynllun Gostwng Treth Gyngor yn disodli cynllun blaenorol Budd-dal Treth Gyngor.

 

ID: 122, adolygwyd 05/10/2017