COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Lleihad yn y Dreth Gyngor

Faint allaf i gael?

Mae faint fydd eich bil Treth Gyngor yn gostwng yn dibynnu ar eich incwm, cynilion, cyfansoddiad aelwydydd a Threth Gyngor sydd arnoch.

 

ID: 124, adolygwyd 14/09/2017