Lleihad yn y Dreth Gyngor

Faint allaf i gael?

Mae faint fydd eich bil Treth Gyngor yn gostwng yn dibynnu ar eich incwm, cynilion, cyfansoddiad aelwydydd a Threth Gyngor sydd arnoch.

 

ID: 124, adolygwyd 11/01/2023