Lleihad yn y Dreth Gyngor

Sut i wneud cais

Rhaid i chi wneud cais yn uniongyrchol i ni. Ni allwch gael Gostyngiad Treth Gyngor cyn y dyddiad y derbyniwn eich cais.

Mae angen i chi ddweud wrthym ar unwaith os ydych yn cael Gostyngiad Treth Gyngor a’ch amgylchiadau wedi newid.  Byddwch gystal â ffonio’r Gwasanaethau Refeniw ar 01437 764551 er mwyn gofyn am ffurflen gais.

ID: 125, adolygwyd 11/01/2023