COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Lles Cyhoeddus a Diogelu'r Amgylchedd

Lles Cyhoeddus a Diogelu'r Amgylchedd

Mae yna nifer o weithgareddau mewn digwyddiadau mewn perthynas â lles y cyhoedd a diogelu'r amgylchedd y mae'n rhaid eu hystyried. Mae'r rhain yn cynnwys:

 •  Darparu Cyfleusterau Toiledau
 •  Gofal meddygol i'r gynulleidfa
 • Materion sy'n ymwneud ag alcohol (cyffuriau a sylweddau eraill)
 • Cyflenwad Dŵr Glân
 • Arlwyo a Diogelwch Bwyd
 • Baw anifeiliaid
 • Diogelwch plant
 • Rheoli Llygredd - Sŵn
 • Rheoli Llygredd - Goleuadau Llachar
 •  Gwastraff / sbwriel
 •  Cŵn mewn digwyddiadau ac yng nghefn gwlad ac yng nghefn gwlad
 • Bioddiogelwch y Môr, Dyfrffyrdd ac Afonydd
 • Traethau a Diogelwch Dŵr
 •  Ffilmio a dronau

 

ID: 4827, adolygwyd 14/02/2020