Lles Cyhoeddus a Diogelu'r Amgylchedd

Gofal meddygol i'r gynulleidfa

Gofalwch y bydd gennych ddigon o gymorth meddygol ac ambiwlansys ar y safle a chysylltwch â'ch gwasanaeth GIG a gwasanaethau ambiwlans lleol er mwyn iddynt allu cydbwyso'ch anghenion yn erbyn eu capasiti lleol. Ac eithrio ar gyfer digwyddiadau bach, risg isel lle nad oes angen ambiwlansys o bosibl, ac mewn digwyddiadau lle nad ydynt ar y safle, dylid llunio cynlluniau ar y cyd â gwasanaeth ambiwlans GIG lleol i egluro sut y bydd cleifion yn cael eu cludo i'r ysbyty.  Mae purple guide (yn agor mewn tab newydd) Fforwm y Diwydiant Digwyddiadau yn cynnwys cymorth cyntaf enghreifftiol ac asesiadau meddygol ar gyfer cynulleidfa mewn digwyddiad.

ID: 4829, adolygwyd 29/11/2023