Lles Cyhoeddus a Diogelu'r Amgylchedd

Gwastraff / sbwriel

Bydd digwyddiadau bob amser yn cynhyrchu rhywfaint o wastraff, cynwysyddion bwyd a diod yn bennaf, ac mae angen i waredu hyn fod yn rhan allweddol o gynllunio eich digwyddiad.

Ceisiwch leihau faint o wastraff sydd yn eich digwyddiad bob amser trwy feddwl am wrthod, lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu, gwneud defnydd arall o neu bydru’r adnoddau y dewiswch eu defnyddio. 

Dylech:

  • Drefnu biniau ar gyfer sbwriel a gwastraff ailgylchadwy, y tu mewn a’r tu allan i'ch digwyddiad.
  • Trefnu glanhau ychwanegol ar safle eich digwyddiad a'r ardal o gwmpas lleoliad eich digwyddiad, yn ystod ac ar ôl eich digwyddiad.
  • Annog cyfranogwyr i fod yn gyfrifol gyda'u sbwriel a gwastraff trwy gydol eich digwyddiad.
  • Cymell a rhoi adnoddau i staff a gwirfoddolwyr reoli'ch gwastraff a helpu cyfranogwyr i waredu eu gwastraff a'u sbwriel yn eich digwyddiad.
  • Trefnu i grŵp o wirfoddolwyr lleol brwdfrydig lanhau ar ôl eich digwyddiad cymunedol.

Am arweiniad pellach ar reoli gwastraff ar gyfer y digwyddiad, ewch i WRAP  

Am ragor o wybodaeth am wastraff ac ailgylchu, cysylltwch â'r Adran Rheoli Gwastraff ar 01437 764551 neu wasteandrecycling@pembrokeshire.gov.uk

ID: 4838, adolygwyd 09/03/2023