Lles Cyhoeddus a Diogelu'r Amgylchedd

Materion sy'n ymwneud ag alcohol (cyffuriau a sylweddau eraill)

Os bydd cyfranogwyr neu wylwyr yn eich digwyddiad yn yfed alcohol, mae'n bwysig eich bod chi'n ystyried yr effeithiau a'r risg bosibl o hyn.

Nid oes rhaid i’r ffaith fod yna ddiodydd alcoholaidd mewn digwyddiad achosi risgiau iechyd cyhyd â bod rhagofalon yn cael eu cymryd.  Os yw person yn yfed dŵr, gallant leihau'r risg o ddadhydradu a gorludded yn y gwres.

Dylid hyfforddi stiwardiaid i weld arwyddion o orludded mewn gwres yn gynnar. Am arweiniad ar yr arwyddion edrychwch ar  y GIG 

Er mwyn helpu i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag alcohol neu sy'n gysylltiedig â chyffuriau, meddyliwch am gael:

  • Ardaloedd ymlacio
  • mannau i gael dŵr am ddim.
ID: 4830, adolygwyd 19/03/2019