Lles Cyhoeddus a Diogelu'r Amgylchedd

Rheoli Llygredd - Sŵn

Byddwch yn ymwybodol o eiddo sensitif i sŵn yn y cyffiniau a'r effaith y gallai'r digwyddiad ei gael arnynt.

Meddyliwch am natur a hyd y digwyddiad.

Sicrhewch fod lefelau sŵn cerddoriaeth yn cael eu rheoli'n ddigonol i atal niwsans sŵn i breswylwyr, yn enwedig sain y bas a systemau Cyhoeddiadau Cyhoeddus (PA). Fe'ch cynghorir i leoli llwyfannau fel y bônt yn wynebu i ffwrdd oddi wrth eiddo preswyl lle bo modd.

Ystyriwch siarad â chymdogion cyn y digwyddiad a rhowch rifau cyswllt iddynt rhag ofn problemau.

Mae rhagor o wybodaeth am Niwsans Swn 

ID: 4836, adolygwyd 10/07/2019